image
emma

Garantivillkor

Extra trygghetsgaranti kan fås mot pristillägg på de flesta av våra bilar

 

Garantivillkor för trygghetspaket
i samverkan med AB Svensk Bilgaranti

 

Villkor

-För bilar under 8 år och 150.000 km gäller följande: Punkt 1-23 gäller 24 månader från leveransdatum eller 30.000 km.

 

-För bilar över 8 år och 150.000 km gäller följande: Punkterna 1-8 gäller 24 månader eller 20.000 km från leverans datum och upphör automatiskt när bilen når en åder av 10 år eller har rullat över 200.000 km

Villkor SPORT

Gäller sportbilar enligt SBG:s hemsida. För bilar under 6 år och 120.000 km. Punkt 1-23 gäller 12 månader eller 10.000 km från leveransdatum med maximalt ersättningsbelopp på ett basbelopp per skada.

 

Den dag AB Svensk Bilgaranti mottager skadeanmälan anses vara den dag då skadan har inträffat. Inför utlandsresa kontakta AB Svensk Bilgaranti för garanti villkor utomlands. Samtliga tecknade garantiavtal är knutna till respektive fordon och följer fordonet. Vid försäljning eller överlåtelse till bilhandlare faller garantin. Ingen garanti är gällande utan giltigt garantibevis från AB Svensk Bilgaranti.

Garanti omfattning:

 1. Elektronik: Databoxar för insprutning och tändsystem.
 2. Motor: Motorns inre rörliga delar, undantag kylsystem.
 3. Bakaxel: Bakaxelväxelns inre rörliga delar
 4. Styrsystem: Servopump, rattstång* och styrväxel*, ej läckage. *) Ej elsystem
 5. Bromssystem: Huvudbromscylinder, bromsservo, bromskraftförstärkare och bromsvätskebehållare
 6. ABS-system: ABS hydraulaggregat och databoxen för ABS-systemet
 7. Elsystem: Starmotor och generato
 8. Växellåda: Växellådans inre rörliga delar. Ej koppling eller komponenter som är specifika för fyrhjulsdrift
 9. Insprutningssystem: Temperaturgivare, hallgivare, atmosfärtryckgivare och luftmassemätare.10.  Turboaggregat: Turboaggregat, ej slitage eller läckage.11.  Kompressor: Kompressorns alla inre rörliga delar.
 10. Bränslesystem: Bensinpump, tryckventiler och tankarmatur.
 11. Drivlina: Drivaxlar och kardan. Ej trasiga gummidamasker, hardyskiva eller stödlager.
 12. Luftkonditionering: Kompressor, kondensor och databoxen för luftkonditionering. Ej fyllningar.
 13. Fjädring: Bärarmar, spindelleder, krängningshämmarstag och länkarmar, ej slitna bussningar i nämnda delar.
 14. Airbagsystem: Samtliga airbagar och sensorer. Ej kablar och kontakter.
 15. Kupéelektronik: Elhissar, eltaklucka, centrallås, farthållare, blinkerssystem, vindrutetorkarmotor.  &nb
 16. Undatag: Ej fjärrkontroller, kablage inner- eller panorama- tak
 17. Avgassystem: Avgassystem, ej katalysator och lambdasond.
 18. Koppling: Slavcylinder, huvudcylinder, kopplingslager, lamellplatta samt tryckplatta.
 19. Fyrhjulsdift: Alla komponenter tillhörande fyrhjulsdriften inkl. viskokoppling.
 20. Kylsystem till motor: Kylare, tempgivare, viskokoppling, ej överhettningsskador.
 21. Material: Förbrukningsmateriel i samband med garantireparation.
 22. Bärgning: Innefattas felet av garantin betalr Svensk Bilgaranti självrisken för bärgning till närmaste verkstad

 

Garantin omfattar ej skador uppkomna genom användning av komponenter som avviker från bilens seriemässiga utförande. Delar som kan förväntas slitas som en del av normalfunktionen täcks ej av garantin.

Skötsel

För att garantin skall vara giltig måste fordonet vara skött och skötas enligt tillverkarens föreskrifter under hela garantitiden. Under perioden för garantins giltighet skall service och eventuella garantireparationer utföras av säljande företag eller av detta anvisad verkstad. Allt underhåll skall vara fackmannamässigt utfört och skall ovillkorligen dokumenteras i fordonets original servicebok, som på anmodan av oss skall kunna uppvisas vis skadetillfälle.

Undantag

Övrig elektronik oavsett funktion, underhållnings-/kommunikations/-navigations- utrustning eller hög oljeförbrukning. Garantin omfattar ej skador som uppkommit genom yttre åverkan, överhettas motor, tävlingskörning, sabotage, oaktsamhet, brand, stöld, korrosion eller normalt slitage exempelvis leder, trasiga lampor, dioder, displayer och dylikt. Bilar avsedda för yrkesmässig trafik omfattas ej av denna garanti. I de fall bilen har gällande maskinskadeförsäkring gäller inte denna garanti utan det är försäkringsbolaget som skall kontaktas i första hand. Omfattas felet av våra garantivillkor står Svensk Bilgaranti för bilägarens självrisk. Garantin ersätter inga kringkostnader såsom hyrbil, taxi, hotell etc.

Aktsamhetskrav

Fordonsägaren måste ovillkorligen kontakta Svensk Bilgaranti omgående när det uppstår fel eller skada som kan komma täckas av garantin.

Självrisk

Ingen självrisk uttages vid skada.

Löptid

Garantins giltighetstid står skriven på respektive garantibevis.

Reparation

Vid garantireparation åtgärdas skadan till att motsvara ursprungligt skick, alldeles innan skadetillfället. Varje skada skall skriftligen anmälas till oss på vår blankett för skadeanmälan. Därefter anvisar AB Svensk Bilgaranti den verkstad som skall utföra garantireparationen. Om reparation utförs utan AB Svensk Bilgarantis skriftliga medgivande, betalar Ab Svensk Bilgaranti inte reparationskostnaden.

Tel: 031 - 27 70 40
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Info: www.svenskbilgaranti.com

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar